Case de Marcat cu Jurnal Electronic 2018

Ti-ai inlocuit Casa de Marcat Fiscala?

Cele mai Noi Modele de Case de Marcat Fiscale:

(Misca Mouse-ul peste poza Casei de marcat si Vezi mai Multe informatii)

Datecs WP 500

Datecs WP500

 -tastatura in limba romana
-taste programabile pentru Vanzare directa articole (100.000 max)
-meniu reconfigurat
- interfete multiple, inclusiv LAN
-modem incorporat
 Contacteaza-ne!

Datecs DP 150

Datecs DP150

-limba romana
-pana la 100.000 articole,
-Lung.Articol 72 caractere
-Grupe max 99, Numar operatori max 30
Solicita informatii Acum,
 Contacteaza-ne !

Datecs DP 25

Datecs DP 25

-tastatura in limba  romana
-meniu intuitiv, reconfigurat
-interfete multiple, inclusivLAN
-modem incorporat
 Contacteaza-ne!

Datecs WP 500

 -tastatura in limba romana
-taste programabile pentru Vanzare directa articole (100.000 max)
-meniu reconfigurat
- interfete multiple, inclusiv LAN
-modem incorporat
 Contacteaza-ne!

Datecs DP 150

-limba romana
-pana la 100.000 articole,
-Lung.Articol 72 caractere
-Grupe max 99, Numar operatori max 30
Solicita informatii Acum,
 Contacteaza-ne !

Datecs DP 25

-tastatura in limba  romana
-meniu intuitiv, reconfigurat
-interfete multiple, inclusivLAN
-modem incorporat
 Contacteaza-ne!

Atentie la Amenzile Fiscului !!!

Evita Amenzi de pana la 50.000 de LEI !!!

Pana incep controalele Noilor Case de Marcat Fiscale,
MAI SUNT:

 • 00Zile
 • 00Ore
 • 00Minute
 • 00Secunde
 • 00Zile
 • 00Ore
 • 00Min
 • 00Sec

Pentru
Contribuabilii
Mici

Inlocuirea a inceput cu data de 1 August 2018

Atentie !!! Timpul Trece Repede !

Contacteaza-ne !
 • 00Zile
 • 00Ore
 • 00Minute
 • 00Secunde
 • 00Zile
 • 00Ore
 • 00Min
 • 00Sec

Pentru
Contribuabilii
Mari si Mijlocii

Inlocuirea a inceput cu data de 1 Iulie 2018

Atentie !!! Termenul de Inlocuire a EXPIRAT !

Contacteaza-ne !

Scaneaza Codul QR cu Mobilul pentru a:

Suna pe Mobil

Trimite SMS


ATENTIONARE !!!
Continutul de mai jos are caracter informativ, el fiind supus modificarilor legislative.
Utilizarea acestui continut nu atrage si nici nu implica in vreun fel raspunderea civila sau penala a
Trendex Brasov sau a administratorului acestui website.
Utilizarea, citirea continutului se face doar si numai pe raspunderea proprie a utilizatorului!
Pentru informatii actualizate consultati legislatia publicata in Monitorul Oficial.

Intrebari frecvente

Intrebari frecvente

Inregistrarea Casei de Marcat la Fisc

Ce este Numarul Unic de Identificare ?

Aparatele de marcat electronice fiscale 
vor fi inregistrate intr-un Registru Unic la nivelul tarii. Numarul primit  la inregistrare va deveni NUI al Aparatului de marcat electronic fiscal.

Cine solicita Certificatul de atribuire a Numarului Unic de Identificare?

Utilizatorul sau reprezentatul/ imputernicitul acestuia solicita emiterea "Certificatului de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale" prin depunerea unei cereri.

Cum/Unde se depune Cererea pentru Certificatul NUI

Cererea se poate depune:
1. In format hartie
• direct la biroul (compartimentul) avize si autorizatii (case de marcat) din cadrul organului fiscal competent;
• prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data depunerii fiind data inregistrarii in evidenta biroului (compartimentului) competent in solutionarea cererii;
2. In format .pdf inteligent=>formularul C801, pentru max.100 Aparate Fiscale!
• prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual.
Cererea depusa direct la organul fiscal competent sau transmisa prin posta, trebuie sa fie completata (preferabil tehnoredactata) inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.
Utilizatorii pot solicita "Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale" organului fiscal (Directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia generala de administrare a marilor contribuabili - pentru contribuabilii mari care instaleaza aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov) in a carui raza teritoriala urmeaza sa fie instalate aparatele.

Documnte Insotitoare Cerere Certificat Numar Unic Identificare

Indiferent de formatul in care este completata si de modalitatea de transmitere, cererea trebuie sa fie insotita de următoarele documente, in copie certificata cu originalul:
• factura si documentul de plata ce atesta achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal;
• contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate sau dupa caz, contractul de leasing financiar incheiat cu clauza expresa privind asumarea obligatiei partilor ca, la expirarea contractului de leasing, se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
• procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal;
• actul de identitate a reprezentantului legal inscris in cerere, precum si a actul de identitate cu care se legitimeaza imputernicitul, daca este cazul;
• certificatul de garantie al aparatului de marcat electronic fiscal.
Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin inscrierea mentiunii ”conform cu originalul” si prin semnatura acestuia.
De asemenea, la cerere se mai anexeaza:
• declaraţia pe propria raspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, dupa caz, privind desfasurarea activitatii în regim ambulant ori in regim de taxi,
• daca cererea a fost depusa prin imputernicit, imputernicirea in original.
• In situatia in care aparatul de marcat electronic fiscal este utilizat in activitatea de taximetrie, la cerere se anexeaza si declaratia pe propria raspundere a utilizatorului privind numarul de inmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, insotita de copia autorizatiei taxi.
Pentru cererile comunicate in format .pdf inteligent, prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual, documentele de mai sus se transmit in copie, prin atasarea in fisier.

Formulare utilizate pentru Casele de Marcat

Formular F4101 - Inregistrare AMEF Modificate - Utilizare si Descarcare

F4101 - Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale  -AMEF adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi care au obţinut avizul tehnic favorabil, în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 (anexa 2A) - publicat în data de 29.05.2018. 
Formularul 4101 poate fi descarcat aici:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4101.html

Formular F4102 - Inregistrarea AMEF Instalate - Utilizare si Descarcare

F4102 - Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate. Anexa 2C la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaţionalizare a Registrului - publicat în data de 11.06.2018
Formularul F4102 se transmite de catre distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, (in functie de cine instaleaza casa de marcat) organului fiscal competent in termen de 2 zile lucratoare de la data intocmirii sau, dupa caz, primirii „Declaratiei de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”. Formularele completate si validate, in format PDF cu fisier XML atasat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la distanta si pot contine informatii privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4102.html

Formular F4103 - Utilizare si Descarcare

F4103 - Formular pentru înregistrarea unor schimbari privind starea/ situația aparatelor de marcat electronice (AMEF) (Anexa 2 D la Metodologia și procedura de înregistrare a AMEF în etapa preoperaționalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 - publicat în data de 31.07.2018

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4103.html

Formular F4105- Notificare ANAF Stare AMEF - Utilizare si Descarcare

F4105 - Notificare privind situația aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaționalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 - publicat în data de 07.08.2018
Prin transmiterea unei Formularului F4105, utilizatorii informeaza organul fiscal competent cu privire la aparitia uneia dintre urmatoarele situatii:
a) schimbarea locului de utilizare a aparatului intre puncte de lucru ale aceluiasi operator economic;
b) furtul/disparitia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;
c) instrainarea aparatului;
d) inchiderea punctului de lucru;
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4105.html 

Formular F4109 - Declaratie Neutilizare AMEF- Utilizare si Descarcare

F4109 - Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018 - publicat în data de 17.09.2018

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4109.html

Transmiterea Datelor din Jurnalul Electronic catre ANAF

Cui Revine Obligatia Transmiterii Datelor ?

Obligatia de a transmite anumite date Fiscului revine UTILIZATORILOR aparatelor de marcat electronice fiscale si e inclusa in Hotararea de Guvern nr. 804/2017.
Procedura de transmitere a informatiilor a fost aprobata prin Ordin ANAF nr. 627/2018, in vigoare din 19 martie.

UTILIZATORII caselor de marcat cu jurnal electronic vor avea obligația de a transmite Fiscului, pana la data de 20 a lunii curente informatiile aferente lunii anterioare.

Ce Date Trebuie sa Trimitem Fiscului

Utilizatorii caselor de marcat cu jurnal electronic vor avea obligatia de a transmite Fiscului, pana la data de 20 a lunii pentru luna anterioara, urmatoarele date:
• datele din bonul fiscal;
• datele din raportul fiscal de inchidere zilnica;
• informatii referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, incetarea functionarii acestuia in urma unor evenimente de tipul: lipsa curentului electric sau intreruperea conexiunii la internet, precum si cu privire la repunerea in functiune/reconectarea aparatului.

Cum Trimit Datele ?

Transmiterea datelor, se va realiza in trei pasi:
• fisierele XML, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, vor fi exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern;
• prin intermediul programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul ANAF, fisierele XML vor fi validate si atasate unui fisier PDF;
• fisierul PDF cu XML-ul atasat, semnat cu certificat digital calificat, va fi comunicat organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Detin Mai Multe Aparate Electrionice de Marcat Fiscale

Utilizatorii care detin mai multe Aparate de Marcat Fiscale decat cele folosite in activitatea curenta, o parte dintre acestea fiind, spre exemplu, depozitate pentru a fi utilizate in perioadele aglomerate, au obligatia depunerii 
"declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate".
Aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate sunt acele aparate care nu au fost utilizate in nicio zi din perioada de raportare, iar declaratia completata, semnata cu certificat digital calificat, se va transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
Pentru AMEF-urile folosite se vor trimite datele pana in 20 ale lunii curente pentru perioada anterioara de raportare, Declaratia A4200 creata cu DUKIntegrator (ex: pana in 20 oct pentru septembrie).

Declaratii si Notificari ANAF pentru AMEF

A4200 - Validarea Fisierelor XML exportate din Casa Marcat

A4200 este aplicația pt. validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conținand registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018. - publicat în data de 10.09.2018

Declaratia A4200 se construieste pornind de la o colectie de fisiere XML, reprezentand fiecare o zi fiscala, precum si un XML rezumat al perioadei numit in continuare opis (sau registru), toate produse de o casa de marcat (AMEF) si semnate cu certificatul acesteia.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4200.html
ATENTIE !!!
Pentru a nu obtine erori de validare in DUKIntegrator,  TREBUIE sa exportati din casa de marcat INTR-UN SINGUR FOLDER registrul  rapoartelor Z pt toata perioada de raportare (OPIS) si fiecare Z pt zilele cuprinse in perioada de raportare. O alta conditie este ca in acest Folder sa nu existe alte fisiere! 
Atentie !!! intr-un astfel de folder se vor depune fisierele pt. un singur NUI (numarul unic de inregistrare al AMEF-ului, primit de la ANAF) si pt. o singura perioada de raportare.
Cititi aici "Instructiuni depunere Declaratie A4200"
 

A4203 - conține bonurile fiscale (sectiunea II.3) si raportul Z (sectiunea II.7) pentru o zi fiscala

A4203 - aplicație pt. validarea fișierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale altele decat cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie  (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conținand bonurile fiscale (secțiunea II.3) și raportul Z (secțiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018. - publicat în data de 10.09.2018

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4203.html
ATENTIE !!! Stocati toate fisierele XML descarcate din AMEF pe un al 2-lea mediu de stocare de tip extern (Stick USB sau Hard Disk) ca si COPIE DE SIGURANTA. 

A4201 si A4202

Aplicatiile A4201 pentru Casele de Schimb Valutar si A4202 pentru AMEF-urile instalate pe TAXI inca nu sunt disponibile pe site-ul ANAF.
Aceste Aplicatii vor crea fisiere XML care vor fi impachetate tot cu Aplicatia DUKIntegrator pentru a obtine Declaratia A4200, prelucrarea fiind similara. 

DUKIntegrator

Pt. contribuabilii care nu au java instalat pe PC sau care au instalate versiuni mai noi si intampina dificultati la semnarea electronica a documentului PDF, ANAF recomanda descarcarea unui kit DukIntegrator cu java 1.6 inclus, de la adresa:

https://static.anaf.ro/static/DUKIntegrator/DUKIntegrator.htm 

Se descarca fisierul ZIP disponibil la rubrica DUKIntegrator, se
dezarhiveaza intr-un folder al carui nume, inclusiv descendentii, nu trebuie sa contina spatii.
Pt. folosirea aplicatiei DUKIntegrator este necesar sa aveti instalata o versiune de java incepand cu
versiunea 1.6 in sus (kitul de java, numit generic "jre" se va descarca de pe internet si se va instala).
Recomandarea expresa este sa folositi chiar o versiune 1.6 de java.
In subfolderul "dist" al kit-ului dezarhivat gasiti fisierul DUKIntegrator.jar
Aplicatia DUKIntegrator porneste prin simplu dubluclick cu mouse-ul asupra acestui fisier.

Ce Trebuie sa Contina Bonul Fiscal ?

Continut BF pentru Toti Utilizatorii AMEF cu Jurnal Electronic

Cu exceptia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar si de taximetrie, cuprinde:
- data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
- numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
- numele sau codul operatorului;
- denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat;
- pretul sau tariful unitar;
- cantitatea;
- valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata (TVA), cu indicarea cotei acesteia (19, 9,5,0);
- valoarea totala a bonului, inclusiv TVA;
- valoarea totala a TVA pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota;
- valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
- valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.
- Partea finala a bonului fiscal cuprinde logotipul si seria fiscala a aparatului, iar in cazul cand acesta opereaza in cadrul unui sistem de gestiune, numarul aparatului de marcat electronic fiscal.
- bonul fiscal emis de casele de marcat cu jurnal electornic va curpinde ca element suplimentar obligatoriu, codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia, pentru deducerea TVA (bonul fiscal e considerat factura simplificata)

Continut BF pentru Taximetristi

Pe antetul bonurilor emise de taximetristi se inscrie, dupa caz, pe langa datele mentionate anterior, si numarul de inmatriculare al taxiului, numarul autorizatiei taxi, numarul certificatului aprobarii metrologice de model emis pentru taximetru, numarul de telefon si de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent.
HG nr. 479/2003 prevede ca in continutul bonurilor fiscale emise de taximetristi se inscriu urmatoarele informatii, pe fiecare set de tarife folosit:
- data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
- numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
- numele sau codul operatorului;
- numarul cursei;
- numarul setului de tarif si cota de taxa pe valoarea adaugata asociata;
- tariful de pornire, tariful pe km parcurs, distanta parcursa si valoarea, tariful pe ora/minut de stationare, durata stationarii si valoarea;
- tariful orar pentru incarcare/descarcare, daca este cazul;
- durata prestatiei de incarcare/descarcare, daca este cazul;
- valoarea totala a serviciului;
- valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia.
Daca in timpul unei calatorii se practica mai multe seturi de tarife, atunci in finalul continutului bonului fiscal se calculeaza valoarea totala a calatoriei si valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata, se arata in hotararea de Guvern.

Continut BF pentru Casele de Schimb Valutare

Pe antetul bonurilor emise de casele de schimb valutar se inscrie, dupa caz, pe langa datele mentionate la punctul A si codul statistic atribuit de Banca Nationala a Romaniei punctelor de schimb valutar.
Continutul va fi:
- data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
- numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
- numele sau codul operatorului;
- datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tara, actul de identitate, rezident, nerezident;
- suma incasata de la client;
- cursul de schimb valutar;
- comisionul practicat si nivelul cotei de taxa pe valoarea adaugata;
- suma platita clientului;
- valoarea taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia.
Important! Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar se semneaza si se stampileaza de emitent.

Continut BF pentru Operatorii economici din Aeroporturi

Bonurile emise de magazinele din aeroporturi contin informatii distincte, fata de bonurile emise de comercianti, taximetristi sau casele de schimb valutar.
Astfel, legislatia in vigoare prevede ca aceste bonuri fiscale cuprind, printre altele, datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul si numarul documentului de trecere a frontierei de stat, precum si numarul cursei, in cazul transportului aerian.

Amenzi pentru Neemitere BF si Nedotare cu AMEF

Ce Amenzi poti plati pentru Neemiterea Bonului Fiscal ?

Neemiterea Bonului Fiscal, Conform OUG 28/1999 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000-50.000 de lei si suspendarea activitatii punctului de lucru pe o perioada de la 1 la 3 luni.

Amenzi pentru Emitere BF cu erori sau incomplet

Comerciantii care emit bonul fiscal cu date eronate sau acesta nu contine toate datele prevazute de legislatia in vigoare risca amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
Tot cu amenda cuprinsa intre 2.000 si 4.000 lei sunt sanctionati si comerciantii care nu vor afisa anuntul de atentionare a consumatorilor cu privire la dreptul lor de a pleca cu bunul cumparat fara sa-l plateasca.

Neinmanare BF si/sau Neemitere Factura la cererea clientului

Neinmanarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat si/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului se sanctioneaza cu o amenda mai mica, de la 800 lei la 1.500 lei.

Ce Amenzi poti Plati pentru Nedotarea cu AMEF ?

OUG nr. 91/2014, care a modificat OUG nr. 28/1999, prevede ca aparatele de marcat cu role de hartie (cele cu 2 role, dintre care 1 e rola martor sau Jurnal) vor fi inlocuite cu (AMEF) aparate de marcat  cu jurnal electronic cu posibilitati de conectare si transmitere date la distanta catre ANAF (internet-modul LAN/cablu USB sau cartela GPRS/3G sau 4G/tip internet telefon) .
Noile Case de Marcat vor avea un Numar Unic de Inregistrare la nivelul intregii tari, asa-numitul NUI.
Nedotarea cu Case de Marcat Fiscale cu Jurnal Electronic se sanctioneaza cu Amenda intre 10.000 si 15.000 lei

Inregistrarea Casei de Marcat la Fisc

Ce este Numarul Unic de Identificare ?

Aparatele de marcat electronice fiscale 
vor fi inregistrate intr-un Registru Unic la nivelul tarii. Numarul primit  la inregistrare va deveni NUI al Aparatului de marcat electronic fiscal.

 

Cine solicita Certificatul de atribuire a Numarului Unic de Identificare?

Utilizatorul sau reprezentatul/ imputernicitul acestuia solicita emiterea "Certificatului de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale" prin depunerea unei cereri.

Cum/Unde se depune Cererea pentru Certificatul NUI

Cererea se poate depune:
1. In format hartie
• direct la biroul (compartimentul) avize si autorizatii (case de marcat) din cadrul organului fiscal competent;
• prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data depunerii fiind data inregistrarii in evidenta biroului (compartimentului) competent in solutionarea cererii;
2. In format .pdf inteligent=>formularul C801 pt max.100 Aparate Fiscale!
• prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual.
Cererea depusa direct la organul fiscal competent sau transmisa prin posta, trebuie sa fie completata (preferabil tehnoredactata) inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.
Utilizatorii pot solicita "Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale" organului fiscal (Directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia generala de administrare a marilor contribuabili - pentru contribuabilii mari care instaleaza aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov) in a carui raza teritoriala urmeaza sa fie instalate aparatele.

Documnte Insotitoare Cerere Certificat Numar Unic Identificare

Indiferent de formatul in care este completata si de modalitatea de transmitere, cererea trebuie sa fie insotita de următoarele documente, in copie certificata cu originalul:
• factura si documentul de plata ce atesta achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal;
• contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate sau dupa caz, contractul de leasing financiar incheiat cu clauza expresa privind asumarea obligatiei partilor ca, la expirarea contractului de leasing, se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
• procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal;
• actul de identitate a reprezentantului legal inscris in cerere, precum si a actul de identitate cu care se legitimeaza imputernicitul, daca este cazul;
• certificatul de garantie al aparatului de marcat electronic fiscal.
Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin inscrierea mentiunii ”conform cu originalul” si prin semnatura acestuia.
De asemenea, la cerere se mai anexeaza:
• declaraţia pe propria raspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, dupa caz, privind desfasurarea activitatii în regim ambulant ori in regim de taxi,
• daca cererea a fost depusa prin imputernicit, imputernicirea in original.
• In situatia in care aparatul de marcat electronic fiscal este utilizat in activitatea de taximetrie, la cerere se anexeaza si declaratia pe propria raspundere a utilizatorului privind numarul de inmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, insotita de copia autorizatiei taxi.
Pentru cererile comunicate in format .pdf inteligent, prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual, documentele de mai sus se transmit in copie, prin atasarea in fisier.

Formulare utilizate pentru Casele de Marcat

Formular F4101 - Inregistrare AMEF Modificate - Utilizare si Descarcare

F4101 - Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale  -AMEF adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi care au obţinut avizul tehnic favorabil, în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 (anexa 2A) - publicat în data de 29.05.2018. 
Formularul 4101 poate fi descarcat aici:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4101.html

Formular F4102 - Inregistrarea AMEF Instalate - Utilizare si Descarcare

F4102 - Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate. Anexa 2C la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaţionalizare a Registrului - publicat în data de 11.06.2018
Formularul F4102 se transmite de catre distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, (in functie de cine instaleaza casa de marcat) organului fiscal competent in termen de 2 zile lucratoare de la data intocmirii sau, dupa caz, primirii „Declaratiei de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”. Formularele completate si validate, in format PDF cu fisier XML atasat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la distanta si pot contine informatii privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4102.html

Formular F4103 - Utilizare si Descarcare

F4103 - Formular pentru înregistrarea unor schimbari privind starea/ situația aparatelor de marcat electronice (AMEF) (Anexa 2 D la Metodologia și procedura de înregistrare a AMEF în etapa preoperaționalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 - publicat în data de 31.07.2018

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4103.html

Formular F4105- Notificare ANAF Stare AMEF - Utilizare si Descarcare

F4105 - Notificare privind situația aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaționalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 - publicat în data de 07.08.2018
Prin transmiterea unei Formularului F4105, utilizatorii informeaza organul fiscal competent cu privire la aparitia uneia dintre urmatoarele situatii:
a) schimbarea locului de utilizare a aparatului intre puncte de lucru ale aceluiasi operator economic;
b) furtul/disparitia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;
c) instrainarea aparatului;
d) inchiderea punctului de lucru;
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4105.html 

Formular F4109 - Declaratie Neutilizare AMEF- Utilizare si Descarcare

F4109 - Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018 - publicat în data de 17.09.2018

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4109.html

Transmiterea Datelor din Jurnalul Electronic catre ANAF

Cui Revine Obligatia Transmiterii Datelor ?

Obligatia de a transmite anumite date Fiscului revine UTILIZATORILOR aparatelor de marcat electronice fiscale si e inclusa in Hotararea de Guvern nr. 804/2017.
Procedura de transmitere a informatiilor a fost aprobata prin Ordin ANAF nr. 627/2018, in vigoare din 19 martie.

UTILIZATORII caselor de marcat cu jurnal electronic vor avea obligația de a transmite Fiscului, pana la data de 20 a lunii curente informatiile aferente lunii anterioare.

Ce Date Trebuie sa Trimitem Fiscului

Utilizatorii caselor de marcat cu jurnal electronic vor avea obligatia de a transmite Fiscului, pana la data de 20 a lunii pentru luna anterioara, urmatoarele date:
• datele din bonul fiscal;
• datele din raportul fiscal de inchidere zilnica;
• informatii referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, incetarea functionarii acestuia in urma unor evenimente de tipul: lipsa curentului electric sau intreruperea conexiunii la internet, precum si cu privire la repunerea in functiune/reconectarea aparatului.

Cum Trimit Datele ?

Transmiterea datelor, se va realiza in trei pasi:
• fisierele XML, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, vor fi exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern;
• prin intermediul programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul ANAF (DUKIntegrator), fisierele XML vor fi validate si atasate unui fisier PDF;
• fisierul PDF cu XML-ul atasat, semnat cu certificat digital calificat, va fi comunicat organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Detin Mai Multe Aparate Electrionice de Marcat Fiscale

Utilizatorii care detin mai multe Aparate de Marcat Fiscale decat cele folosite in activitatea curenta, o parte dintre acestea fiind, spre exemplu, depozitate pentru a fi utilizate in perioadele aglomerate, au obligatia depunerii 
"declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate".
Aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate sunt acele aparate care nu au fost utilizate in nicio zi din perioada de raportare, iar declaratia completata, semnata cu certificat digital calificat, se va transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
Pentru AMEF-urile folosite sa vor trimite datele pana in 20 ale lunii curente pentru perioada anterioara de raportare, Declaratia A4200 creata cu DUKIntegrator.

Declaratii si Notificari ANAF pentru AMEF

A4200 - Validarea Fisierelor XML exportate din Casa Marcat

A4200 este aplicația pt. validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conținand registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018. - publicat în data de 10.09.2018

Declaratia A4200 se construieste pornind de la o colectie de fisiere XML, reprezentand fiecare o zi fiscala, precum si un XML rezumat al perioadei numit in continuare opis (sau registru), toate produse de o casa de marcat (AMEF) si semnate cu certificatul acesteia.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4200.html
ATENTIE !!!
Pentru a nu obtine erori de validare in DUKIntegrator,  TREBUIE sa exportati din casa de marcat INTR-UN SINGUR FOLDER registrul  rapoartelor Z pt toata perioada de raportare (OPIS) si fiecare Z pt zilele cuprinse in perioada de raportare. O alta conditie este ca in acest Folder sa nu existe alte fisiere! 
Atentie !!! intr-un astfel de folder se vor depune fisierele pt. un singur NUI (numarul unic de inregistrare al AMEF-ului, primit de la ANAF) si pt. o singura perioada de raportare.
Cititi aici "Instructiuni depunere Declaratie A4200"
 

A4203 - conține bonurile fiscale (sectiunea II.3) si raportul Z (sectiunea II.7) pentru o zi fiscala

A4203 - aplicație pt. validarea fișierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale altele decat cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie  (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conținand bonurile fiscale (secțiunea II.3) și raportul Z (secțiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018. - publicat în data de 10.09.2018

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4203.html
ATENTIE !!! Stocati toate fisierele XML descarcate din AMEF pe un al 2-lea mediu de stocare de tip extern (Stick USB sau Hard Disk) ca si COPIE DE SIGURANTA. 

A4201 si A4202

Aplicatiile A4201 pentru Casele de Schimb Valutar si A4202 pentru AMEF-urile instalate pe TAXI inca nu sunt disponibile pe site-ul ANAF.
Aceste Aplicatii vor crea fisiere XML care vor fi impachetate tot cu Aplicatia DUKIntegrator pentru a obtine Declaratia A4200, prelucrarea fiind similara. 

DUKIntegrator

Pt. contribuabilii care nu au java instalat pe PC sau care au instalate versiuni mai noi si intampina dificultati la semnarea electronica a documentului PDF, ANAF recomanda descarcarea de la adresa:

https://static.anaf.ro/static/DUKIntegrator/DUKIntegrator.htm 

a unui kit DukIntegrator cu java 1.6 inclus.
Se descarca fisierul ZIP disponibil la rubrica DUKIntegrator, se
dezarhiveaza intr-un folder al carui nume, inclusiv descendentii, nu trebuie sa contina spatii.
Pt. folosirea aplicatiei DUKIntegrator este necesar sa aveti instalata o versiune de java incepand cu
versiunea 1.6 in sus (kitul de java, numit generic "jre" se va descarca de pe internet si se va instala).
Recomandarea expresa este sa folositi chiar o versiune 1.6 de java.
In subfolderul "dist" al kit-ului dezarhivat gasiti fisierul DUKIntegrator.jar
Aplicatia DUKIntegrator porneste prin simplu dubluclick cu mouse-ul asupra acestui fisier.

Ce Trebuie sa Contina Bonul Fiscal ?

Continut BF pentru Toti Utilizatorii AMEF cu Jurnal Electronic

Cu exceptia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar si de taximetrie, cuprinde:
- data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
- numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
- numele sau codul operatorului;
- denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat;
- pretul sau tariful unitar;
- cantitatea;
- valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata (TVA), cu indicarea cotei acesteia (19, 9,5,0);
- valoarea totala a bonului, inclusiv TVA;
- valoarea totala a TVA pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota;
- valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
- valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.
- Partea finala a bonului fiscal cuprinde logotipul si seria fiscala a aparatului, iar in cazul cand acesta opereaza in cadrul unui sistem de gestiune, numarul aparatului de marcat electronic fiscal.
- bonul fiscal emis de casele de marcat cu jurnal electornic va curpinde ca element suplimentar obligatoriu, codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia, pentru deducerea TVA (bonul fiscal e considerat factura simplificata)

Continut BF pentru Taximetristi

Pe antetul bonurilor emise de taximetristi se inscrie, dupa caz, pe langa datele mentionate anterior, si numarul de inmatriculare al taxiului, numarul autorizatiei taxi, numarul certificatului aprobarii metrologice de model emis pentru taximetru, numarul de telefon si de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent.
HG nr. 479/2003 prevede ca in continutul bonurilor fiscale emise de taximetristi se inscriu urmatoarele informatii, pe fiecare set de tarife folosit:
- data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
- numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
- numele sau codul operatorului;
- numarul cursei;
- numarul setului de tarif si cota de taxa pe valoarea adaugata asociata;
- tariful de pornire, tariful pe km parcurs, distanta parcursa si valoarea, tariful pe ora/minut de stationare, durata stationarii si valoarea;
- tariful orar pentru incarcare/descarcare, daca este cazul;
- durata prestatiei de incarcare/descarcare, daca este cazul;
- valoarea totala a serviciului;
- valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia.
Daca in timpul unei calatorii se practica mai multe seturi de tarife, atunci in finalul continutului bonului fiscal se calculeaza valoarea totala a calatoriei si valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata, se arata in hotararea de Guvern.

Continut BF pentru Casele de Schimb Valutare

Pe antetul bonurilor emise de casele de schimb valutar se inscrie, dupa caz, pe langa datele mentionate la punctul A si codul statistic atribuit de Banca Nationala a Romaniei punctelor de schimb valutar.
Continutul va fi:
- data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
- numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
- numele sau codul operatorului;
- datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tara, actul de identitate, rezident, nerezident;
- suma incasata de la client;
- cursul de schimb valutar;
- comisionul practicat si nivelul cotei de taxa pe valoarea adaugata;
- suma platita clientului;
- valoarea taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia.
Important! Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar se semneaza si se stampileaza de emitent.

Continut BF pentru Operatorii economici din Aeroporturi

Bonurile emise de magazinele din aeroporturi contin informatii distincte, fata de bonurile emise de comercianti, taximetristi sau casele de schimb valutar.
Astfel, legislatia in vigoare prevede ca aceste bonuri fiscale cuprind, printre altele, datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul si numarul documentului de trecere a frontierei de stat, precum si numarul cursei, in cazul transportului aerian.

Amenzi pentru Neemitere BF si Nedotare cu AMEF

Ce Amenzi poti plati pentru Neemiterea Bonului Fiscal ?

Neemiterea Bonului Fiscal, Conform OUG 28/1999 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000-50.000 de lei si suspendarea activitatii punctului de lucru pe o perioada de la 1 la 3 luni.

Amenzi pentru Emitere BF cu erori sau incomplet

Comerciantii care emit bonul fiscal cu date eronate sau acesta nu contine toate datele prevazute de legislatia in vigoare risca amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
Tot cu amenda cuprinsa intre 2.000 si 4.000 lei sunt sanctionati si comerciantii care nu vor afisa anuntul de atentionare a consumatorilor cu privire la dreptul lor de a pleca cu bunul cumparat fara sa-l plateasca atunci cand comerciantul nu i-a emis bon fiscal. Aceeasi amenda se aplica si cumparatorului care refuza sa primeasca bonul fiscal.

Neinmanare BF si/sau Neemitere Factura la cererea clientului

Neinmanarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat si/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului se sanctioneaza cu o amenda mai mica, de la 800 lei la 1.500 lei.

Ce Amenzi poti Plati pentru Nedotarea cu AMEF ?

OUG nr. 91/2014, care a modificat OUG nr. 28/1999, prevede ca aparatele de marcat cu role de hartie (cele cu 2 role, dintre care 1 e rola martor sau Jurnal) vor fi inlocuite cu (AMEF) aparate de marcat  cu jurnal electronic cu posibilitati de conectare si transmitere date la distanta catre ANAF (internet-modul LAN/cablu USB sau cartela GPRS/3G sau 4G/tip internet telefon) .
Noile Case de Marcat vor avea un Numar Unic de Inregistrare la nivelul intregii tari, asa-numitul NUI.
Nedotarea cu Case de Marcat Fiscale cu Jurnal Electronic se sanctioneaza cu Amenda intre 10.000 si 15.000 lei

TRENDEX Electronics
iti asigura:
Casa de Marcat Fiscala,
Obtinerea Certificatului NUI,
Service si Consultanta in Utilizarea ei

Stiai ca si Imprimantele Fiscale
Trebuie sa Aibe Jurnal Electronic ?

Stiai ca si Imprimantele Fiscale
Trebuie sa Aibe Jurnal Electronic ?

Case de Marcat cu Jurnal Electronic 2018 fara Contract de Service ?


Contractul de Service
te scapa de bataia de cap a sigilarii aparatului de marcat fiscal si
a memoriei electronice fiscale pentru ca o facem noi.
Iti oferim pe langa Mentenanta si
Suport in Utilizarea Casei de Marcat Fiscale

Nu Ezita sa ne contactezi pentru
Mai Multe Informatii

Close Menu